ماهیمون هی میخواست یه چیزی بهم بگه،

تادهنشو وا می کرد آب می رفت تو دهنش نمی تونست بگه...

دست کردم تو آکواریوم درش آوردم،شروع کرد از خوشحالی بالا پایین پریدن،

دلم نیومد دوباره بندازمش اون تو،اینقده بالا پایین پرید خسه شد خوابید

دیدم بهترین موقع تا خوابه دوباره بندازمش تو آب ولی الان چندساعته بیدار نشده...

یعنی فکرکنم بیدار شده دیده انداختمش اون تو قهر کرده خودشو زده به خواب …

این داســــتان رفتار بعضــی از آدم هایی است که کنارمونند

دوستشون داریم و دوستمون دارند ولــــــی ما رونمی فهمند

و فقط تو دنیای خودشون دارند بهترین رفتار را با ما میکنند.

وای بحال روزی که از ما رو بر گردونند آنوقت تازه نوبت سخت گیری هاشون میرسه.