همه ی آدمای اطرافمون وقتی سرفمون میگیره با یه لیوان آب میان

طرفمون ولی به سلامتی  دوستی که وقتی دلمون می گیره با

دستای باز  واسه بغل کردن میاد طرفمون تا از تنهایی و دلتنگی

خفه نشیم....