پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی

 “خواجه نصرالدین طوسی ” و “روز مهندس”

به شما دوست گرامی هیچگونه ارتباطی نداره …


هرموقع که از این خراب شده فارغ التحصیل شدی

 اون موقع این روز رو بهت تبریک میگم