داستان سوء ظن،غیبت

شخصی برایم تعریف کرد: روحانی مسجد بعد از دستشویی بدون این که وضو بگیرد یکسره به سمت محل برگزاری نماز رفت  من هم گفتم: این چه آدمی است که وضو نگرفته می خواهد نماز بخواند .

من که به او اقتدا نکردم وفرادا نماز خواندم  .و به هرکه هم رسیدم  گفتم این روحانی را من دیدم بعد از دستشویی وضو نگرفته نماز جماعت خواند .  تا این که دو سال از آن ماجرا گذشت.

  من به علت بیماری به پزشک مراجعه نمودم وبرایم آمپول نوشته بود و مجبور شدم به قسمت تزریقات بروم  خلاصه آمپول را زدم و به  خانه رفتم  ووضو گرفتم وبه مسجد روانه شدم  قبل از این که در صف نماز بروم گفتم نکنه لباسم به خاطر آمپول نجس شده باشد به خاطر همین به سمت دستشویی رفتم  وبعد (بدون وضو گرفتن ) به سمت صف نماز جماعت رفتم آخه خانه وضو گرفته بودم  یک لحظه قصه ی روحانی دو سال پیش به یادم آمد گفتم :نکند او هم همین مشکل را داشته .دلم طاقت نیاورد ورفتم از او سوال کردم روحانی مسجد گفت من هم آمپول زده بودم وبرای اطمینان از پاک بودن لباس به دستشویی رفتم .

خیلی شرمنده شدم آخه من تازه متوجه شدم که چقدر اشتباه کرده ام غیبت تهمت وسوء ظن   به مومن  وریختن آبروی مومن که از کعبه بالاتر است همه را مرتکب شده بودم چرا؟؟؟؟؟؟

/ 17 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

خیلی قشنگ بود داداشی ، دمت گرم.. چی شده که اینهمه آپ یکجا کردی؟ مبارک باشه چشم منو دور دیدی ها؟؟؟ [نیشخند]

جواد

منم دلتنگ رويت دلم آيد به سويت چه کردي با دل من که کرده آرزويت .

جواد

فـرهنـگ لـغـتهــا نـيـاز بـه ويــرايــش دارند بـراي مـعني دلـتـنـگي احتيـاج بــه ايــنهــمـه کـلمه نــيـســت, دلتنـگي يــعنـــي تـــو . . .

جواد

ي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم / چند وقت است که هر شب به تو مي انديشم به نفسهاي تو در سايه ي سنگين سکوت / به سخنهاي تو با لهجه ي شيرين سکوت .

جواد

شبها اتاقم ماه ندارد ، چشمانت را قرض مي دهي تا صبح ؟ .

جواد

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که ميرسند رنگ عوض ميکنند با شب بمان ، شب گرچه تاريک است ، ليکن هميشه يک رنگ است .

جواد

. تقصير تو نيست! هميشه همين گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان مي دهم . . . .

جواد

وقتـي يه زن ســيگار کشيد يعنــي ديگه گريه جواب نميده و وقتي مــردي اشک ريخت بدون کار از ســيگار کشيدن گذشته . . .

جواد

گاهي “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را بايد کشف کرد ؛ درک کرد ، و از آن لذت برد …

جواد

. عشق فراموش کردن نيست ،بخشيدن است گوش کردن نيست ، درک کردن است ديدن نيست ، احساس کردن است جا زدن و کنار کشيدن نيست صبر کردن و ادامه دادن است حتي تنها . . . .