آه... آدرس ما رو نداری؟ کوه دل، میدان غم ، خیابان وفا

 

ایستگاه قلب، مجاور فروشگاه عشق، عقب قلب های شکسته

/ 2 نظر / 18 بازدید
مهدی

آه ای ابرها... آه ای کوهها ... آه ای آسمانها... آه ای دریاها... آه ای کوهپایه ها... آه ای انسانها... بنگرید این دخترک چگونه آدرس میدهد.... اه عمرا که خودش هم راه را گم خواهد کرد چه برسد به ما.... [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

مهدی

اهای جماعتی که دارین این مطلبو میخونین.... من گفته باشما این آدرس دروغه.... چون صاحب فروشگاه عشق خودمم و از همینجا به همه اعلام میکنم که در همجواری ما همچین ایستگاهی وجود نداره.... همجوار فروشگاه ما یه ایستگاه بیشتر نیست اونم ایستگاه شکمه.. [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]