خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...

حکمت قدم‌هایی را که برایم برمی‌داری آشکار کن

تا درهایی را که به سویم می‌گشایی، ندانسته نبندم

و درهایی که به رویم می‌بندی، به اصرار نگشایم.

/ 5 نظر / 16 بازدید
زیبا

و هر لحظه بیشتر از وجودت ناامید نباشم همیشه نوشته هات کلی معنی دارن؛ مرسی ! [گل][گل][بغل]

Scarecrow

آمــــــیــــــــــن

محمد طارق هوت

عاقبت دیدی رفتم از یادت ؟ ای همیشه به یاد من مانده ای همیشه مرا ز خود رانده ای همیشه سکوت من دیده ای همیشه نگاه من خوانده عاقبت دیدی رفتم از یادت؟ من و از خود جدا کردی ببین با من چه ها کردی؟ شکستی تو غرورم رو دل دائم صبورم رو رهام کردی رهام کردی منو از من جدا کردی... ببین با من چه ها کردی؟ گر شدی آتش در تو افتادم بی تو ویرانم با تو آبادم گر شدی طوفان در تو پیچیدم شوق بودن رو در تو میدیدم عاقبت دیدی رفتم از یادت ؟

مهدی

(((حکم دادگاه)))
شمابه دلیل حمل مرام،ومصرف بی رویه محبت،وداشتن بی حدمعرفت،به حبس ابددرقلب من محکوم هستید.

 (((ختم جلسه)))
 [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]