/ 74 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدیه

از خدا پرسید اگر در سرنوشت همه چیز را از قبل نوشته ای ارزو کردن چه سود دارد؟ خداوند خندید و گفت شاید در سرنوشتت نوشته باشم هر چه ارزو کرد............

یخ فروش جهنم

سلام بابت دعای زیبات ممنونم خانمی بهترینها را برای شما و خانواده محترمت از خداوند خواستارم عزیزم . همیشه پیروز و سر بلند باشی[گل]

یخ فروش جهنم

سلام بابت دعای زیبات ممنونم خانمی بهترینها را برای شما و خانواده محترمت از خداوند خواستارم عزیزم . همیشه پیروز و سر بلند باشی[گل]

یخ فروش جهنم

بی انتها ترین جاده دنیا،جاده معرفت است و کمتر کسی قادر به پیمودن آن است.آهای تو که آخر جاده ای سلام!

یخ فروش جهنم

آدمها به همه چیز عادت میکنند... حتی به زخم هایی که از پُشت میخورند...........

یخ فروش جهنم

از کســی که دلش گرفته، نپرســید چرا !؟ آدمـا وقتـــی نمـــی تونن دلیل ِناراحـــتیشون رو بیان کــــنن ، دلشـــون مــی گــیره !

مهدی

با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . .[گل][گل][گل][گل]