الفبای محبت

یاد گرفتن الفبای م ح ب ت (محبت)

اونقدر ها هم که فکر می کنیم کار سختی نیست.

مدرسه رفتن نمیخواد... شهریه هم نمیخواد...

کتاب و دفتر هم نمیخواد... اما یه شرط ساده داره

اینکه::::دل مهربونی داشته باشی،

اطرافشو سیم خاردار نکشی...همین

/ 2 نظر / 15 بازدید
محمد طارق هوت

همیشه در غم هایم تنها بودم.. و تو در شادی هایت با دیگران.. هر بار به زمین می خوردم.. لبخند را روی لبانت می دیدم.. باشد.. هیچ گلایه ای نیست.. اما فکر نکن در نبودت تنهام.. مرا نیز خدایی است.. تا او را دارم هیچگاه محتاج بنده اش نمی شوم..