خـدایا ببخش

خدایا مرا ببخش ...اگر صدایت نمیزنم فراموشت نکرده ام


خدایا مرا ببخش ...اگرچیزی از تو نمیخواهم همه چیز رااز تو گرفته ام


خدایا مرا ببخش ...اگر طنابم راگسسته ام پوسیده بود محکم ترش رامیخواهم


خدایا مرا ببخش ...اگرآتش عشقت را بااشک هایم بیرون میرانم دارم شعله ور میشوم


خدایا مرا ببخش ...اگر خود پرستم دروجودم تورایافته ام


خدایا مرا ببخش...اگربه دنیا دل بسته ام در شوره زارش ردتورامیجویم


خدایا مرا ببخش... اگردر عشقت کفر میگویم قلبم گنجایش این همه لطف راندارد


خدایامرا ببخش...اگرچشمانم رابسته ام میخواهم امشب خواب توراببینم.


                                       

/ 570 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مینا

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی . . . !

مینا

ای کاش نبودنت را با خود برده بودی!

مینا

نمیگویم فراموشم مکن هرگز ، فقط گاهی به یاد آور اسیری را که میدانی از یادش نخواهی رفت ....

مینا

نمیگویم فراموشم مکن هرگز ، فقط گاهی به یاد آور اسیری را که میدانی از یادش نخواهی رفت ....

مینا

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام "کوچه خوشبخت" بنگرم!

مینا

درد دل هایتــــــ را به هیچ کس نگو.... چون یاد می گیرند چگونه دلتـــــــ را به درد آورند...!

مینا

کافــ ـیسـتــ چــمـدانــ هــایــتــ ــ را ببــندیــ تــا حــاضـر شــونــد هــ ـمه بــرای ِ از یـــاد بــُـردنــتــ ــ! آنـکهــ بــیشتـر دوستـتــــ میــدارد..... ......... ......... زودتــــر!!!

fatemeh

اگه میشه من رو با اسم گل باران لینکم کن.بعد بگو شما رو با چه اسمی لینک کنم.

...

ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ( listen ) ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ( silent ) ﺩﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺯﯾﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﺘﯿﺪ