بهترین درس ها رو در زمان سختی آموختم

و دانستم صبور بودن ایمان است

وخویشتن داری یک نوع عبادت،

فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست

و خندیدن یک نیایش است.

/ 5 نظر / 17 بازدید
مهدی

خوبه تو دانش آموز خوبی هستی... دیگه چی یاد گرفتی گلم...[نیشخند]

مهدی

در این حریم شبانه ستم گرفته/ در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته رفیق فروزان روشن رهایی من/ ستاره‌ها را صدا بزن که دلم گرفته [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

مهدی

کجا رفتی..........[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

مهدی

کجا رفتی؟ چرا جوابمون ندادی؟