/ 3 نظر / 16 بازدید
مهدی

آخی.................ناسی ناسی..................... چه خوسمله این ناس ناس.....................[نیشخند] شمارشو بده ...جی اف بدی نیست.... میشه واسه آینده روش کار کرد.....[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

مهدی

شب است و در سکوت شب نشسته ام به خاطرت / و دلخوشم به این دلی که بسته ام به خاطرت / ببین چگونه مهربان طلسم کرده ای مرا / که از تمام قبله ها گسسته ام به خاطرت . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

تو به یک اختر زیبا / تو به آرامی دریا / تو به زیبایی رویا / تو به یک عاطفه مانی / تو به یک شعله ی باقی / تو به یک بوی اقاقی / تو به جام سرخ ساقی / تو به یک رایحه مانی . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]