تقصیر ما نیست...

 بر روی حرف هایمان نمی مانیم،

ما در زمینی زندگی می کنیم که

روزی 2 بار خودش را دور می زند.

/ 2 نظر / 15 بازدید
مهدی

صالحه.............. تو احتمالا رشتت فلسفه نیست...؟[نیشخند]

مهدی

گفتی : ما به درد هم نمی خوریم ، اما هرگز ندانستی که من تو را برای دردهایم نمی خواستم . [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]