خدایا مرا محروم کن از داشتنهای خطرناک

حتی اگر اشک بریزم

التماس کنم، مرا محروم کن از عسلهای مسموم

از مارهای خوش خط و خال،لذتهای اندوه بار

ای مهربانتر از من نسبت به من...

/ 5 نظر / 16 بازدید
kave

linket kardam bache kojai

خدایا مرا محروم کن از داشتنهای خطرناک حتی اگر اشک بریزم التماس کنم، مرا محروم کن از عسلهای مسموم از مارهای خوش خط و خال،لذتهای اندوه بار ای مهربانتر از من نسبت به من... خیلی قشنگ نوشتی عزیزم

kave

آسمون به دریا گفت ابنجا خیلی قشنگه چون میشه همه جارو دید دریا به آسمون گفت اینجا بهتره چون فقط تورو میشه دید[گل][گل]

مهدی

این چند وقته که نبودم کجا بودی صالحه؟ عارف شدی ها.................؟[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] خیلی قشنگ بود.................[دست][دست][دست][دست][دست][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

تیرما

درسته واقعا . حتی اگه اشک ریختیم بازهم هر چی که صلاحه انجام بده خداجون