گفت وگوی جالب

مــردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت

در بین کار گفت و گوی جالبــی بین آنها درگرفت.

آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردندوقتی به موضوع خـــدا رسید

آرایشگرگفت:من باور نمی کنم که خدا وجود دارد.

مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟

آرایشگر جواب داد: کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد؟

شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض می شدند؟

بچه های بی سرپرست پیدا میشد؟

اگر خدا وجود داشت درد و رنجی وجود داشت؟

نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که

اجازه دهد این همه درد و رنج و جود داشته باشد.

مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی نداد چون نمی خواست جر و بحث کند.

آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت.

به محض اینکه از مغازه بیرون آمد مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده

و ریش اصلاح نکرده ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود.

مشتـری برگشت و دوباره وارد آرایشــگاه شد

و به آرایشگر گفت:میدونی چیه! به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند.

آرایشگر گفت: چرا چنین حرفی میزنی؟ من اینجا هستم. من آرایشگرم،

همین الان موهای تـو را کوتاه کــردم.

مشتری با اعتراض گفت: نه آرایشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند هیچکس مثل

مردی که بیرون است با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی شد.

آرایشگر گفت: نه بابا! آرایشگـــرها وجود دارند

موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمیکنند.

مشتری تأکید کرد: دقیقا نکتـــه همین است.

خدا وجود دارد. فقط مردم به او مراجعه نمیکنند و دنبالش نمی گردند.

برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد . . .

 

 

 

 

/ 116 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی

گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خُدا مآنده اَم . . خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمـــے دانـَد بآ مَن چه کُند . . . !

مرتضی

گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خُدا مآنده اَم . . خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمـــے دانـَد بآ مَن چه کُند . . . !

مرتضی

گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خُدا مآنده اَم . . خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمـــے دانـَد بآ مَن چه کُند . . . !!

مرتضی

گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خُدا مآنده اَم . . خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمـــے دانـَد بآ مَن چه کُند . . . !!!

مرتضی

گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خُدا مآنده اَم . . خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمـــے دانـَد بآ مَن چه کُند . . .!

مرتضی

سلام آبجی گلم اشکال ندارهـ فدات شم قدم روی چشام گذاشتی اومدی بازم مرسی خیلی خوشحالم کردی[لبخند]

مهدی

اون آرایشگره من بودماااااااااااااااااااا[نیشخند]

هستی

پست زیبایی بود ممنون

زیبا

مطلب قشنگی بود، ولی همه چی با مراجعه به خدا حل نمی شه. قبول داری؟ بعضی وقتا باید خودمون تلاش کنیم و از بقیه کمک بگیریم... [قلب]