گاه گاهی دل من می گیرد...

بیشتر وقت غروب...

آن زمانی که خدا نیز پرازتنهایی ست..

و اذان در پیش است...

من وضو خواهم ساخت...

از خدا خواهم خواست که تو تنها نشوی

و دلت پر ز خوشی های دمادم باشد.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید