از دستانت کمک بگیر...

نگاهشان کن!خوب نگاهشان کن!!!

خیلی کارها از دستانت ساخته است...

نوازش... خواهش... ساختن... حتی ویرانی... خوب یا بد...

هر کاری که بخواهی از دستانت ساخته است!

من امروز نگاهم به این دستهاست، نه! اشتباه نکن...

چیز زیادی نمیخواهم... فقط دستانت را به یاد من به سمت آسمان ببر.


/ 3 نظر / 16 بازدید
زیبا

فقط گاهی مرسی عزیز دلم [گل]

مهدی

دستامو میارم بالا و برات از خدا طلب بهترینها رو میکنم...چون بهترینی....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]