انتهای دریا را برکه ها نمی فهمند!

 

پس ببخش اگر گاهی گم می کنم

 

 نشانی ات را !!!

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهدی

ای بابا عیبی نداره....ولی دفعه بعد حواستو بیشتر جمع کن.... [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]