((مردم)) زنی ۴۰ ساله رو “سنگدل” خطاب میکردن

 

 چون هیچ وقت روزا خونه نبود


تا با بچه هاش بازی کنه و به کارهاشون برسه


اما هیچ کس نمیدونست زن بیوه ست


و برای پر کردن شکم بچه هاش باید سخت کار کنه!

/ 2 نظر / 20 بازدید
نازبانو

امان از پیشداوری های نا به جای ما

مهدی

بابا انسان دوست.... بابا ستاد حمایت از زنان بیوه...... بابا اگه از این بیوه ها داشتی بگو تا شماره بدم خبرم کنی......... [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]