وقتـــی خســـــــــته ام

وقتــــــی کلافـــــــــــه ام

وقتـــــــــــی دلتنگــــــــــــــم

بشـقاب ها را نمی شکــــــنم

شیشــه ها را نمی شــــــــکنم

غــــــــــرورم را نمی شـــــــــــکنم

دلــــــــــــــــی را نمی شـــــــــــــکنم

در این دلتنگــــــــــــی ها

زورم به تنها چــــــــیزی که میرسد

این بغضـــــــــــــــ لعنتی است


/ 3 نظر / 15 بازدید
sara-ahmad

اره...بغصی که خفه شده میترکه

منا

ممنون اومدی عسیسم بازم بیا اگه باتبادل لینک هم موافقی بگو عسیسمی[ماچ][بغل]

Scarecrow

رسمی دارد اين راهِ پُر خَم و خواب که بايد از افتادنش، بياموزی. برخاستن عليه خويش وُ شنيدنِ بی‌دليلِ‌ مشتی حروفِ مُفت..