...

کاش میشد یه روزی متوجه میشدی که قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری وبلندتر بگویی بمان نه شانه هایت را بلند بیندازی وبگویی هرطور راحتی.

/ 0 نظر / 13 بازدید