مـــدادشویم تا به آرامش برسیم

در مـــداد ۵ خاصیت وجود دارد که اگر به دستشان بیاوری

تمـــام عمـــرت به آرامش می رسی :

1- می توانی کارهای بزرگ کنی، اما نباید هرگــز فراموش کنی

دستی وجود دارد که هر حرکت تــــو را هدایت می کند،

اسم این دست خداست، او باید تو را همیشه در مسیر اراده اش حرکت دهد.


2- گاهی باید از آنچـــه می نویسی دست بکشــی

و از مداد تراش استفاده کنی، این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد

اما اخر کار نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنجهایی را تحمل کنی

چــرا که این رنـج باعث می شود انسان بهتـــری شـوی.


3- مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم،

بدان کـه تصحیح یک کـار خطـا، کـار بــدی نیست

و در واقع برای اینکه خودت را در مسیر نگه داری مهــــــــم است.


4- چوب یا شـــکل خارجی مــداد خیلـــــی مهــــم نیست.

ذغــالی که داخل چوب است اهمیت بیشــتری دارد،

پس همیشـــــه مراقب باش درونت چه خبـــر است؟


5- و سـرانجام مــداد همیشـــه اثــری از خود به جا می گذارد،

بدان هــــر کاری در زندگــــــی می کنی ردی به جا می گـــذارد

و سعی کن نسبت به هر کاری که می کنی، هوشیار باشی و بدانی چه می کنی.

                               

 

/ 114 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یخ فروش جهنم

هرکس به میزانی که “تنهایی” نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است

یخ فروش جهنم

دیگر هیچ دوستت دارمی بر دلم نمی‌نشیند و گمان میکنم تمامی کلمات تیرهای مهلکی هستند که قلبم را آزار می‌دهند. می‌ترسم از این روح آزرده از منی که هیچ چیزی آرامش نمی‌کند قتل معجزه دستهایت در باور من، جرم کمی نیست چه بازی تلخی

یخ فروش جهنم

زندگی کردیم ماباصدگناه صفحه رنگی آن هم شدسیاه کاش میشددیدامادل نبست کاش میشدکینه راازهم گسست کاش مردم قلبشان بی کینه بودکاش ابری روی دلهایشان نبود زندگی کردیم باای کاشها غافل ازنقاشی نقاشهامیتوان صفحه رازیباکشیدمیتوان غمهای دنیاراندید

یخ فروش جهنم

جـنـگل هـم بـود تـمـام میشـد دلــــم امــــــــــــــا ... مــــــــــی ســـــــــــــــــوزدو مــــــــــی ســـــــــــــــــوزدو مـــــــــی ســـــــــــــــــوزد

یخ فروش جهنم

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند! پا به پایت می آیند، آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر میبرد، اما کافی است تا اندک بادی بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود!..ما ازنسل ماسه نیستیم! ازنسل صدفیم... صدفهایی که به پاس اقامتي يک روزه تا دنيا دنياست صداي دريا را براي هرگوش شنوايي زمزمه ميکنند

یخ فروش جهنم

التماس مال دیروز بود.. مال وقتی که ساده بودم! امروز می خواهی بری؟؟؟ . . . هیس....فقط خدافظ

یخ فروش جهنم

هیــچ گاه به خاطــر "هیــچ کــس" دست از "ارزشهایت" نکش... چون، زمانـی که اون فــرد از تــو دسـت بکشـد، تــــو مـی مانـی و ... یـک... "مـن " بـی ارزش ...

یخ فروش جهنم

به هرکس مینگرم در شکایت است.در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست....

منا

هَوایتــــــ ـــ ـ که به سـَـــــرم می‌زنــد .. دیگـَــر در هیـــــــچ هَوایی، نمی‌توانــَـــم نفس بِــِکشمـــــــ ـــــ ــ ! عَجبــــــ ــــ ـ نـَـفس‌گیــــر است هـَوایِ بـــی تــویی ...

منا

می گن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو می گیری فکرشو بکن… اگه با خدا دوست بشی ، چه زیبا شکل می گیری..