آهای

آهای تویــی که به بهشت و جهنم تو آخرت اعتقاد داری...

 


خواهشا به انسانیت تو این دنیا هم معتقد باش.

 

 

/ 153 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند. دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا هنوز آن بالا با توست...

یخ فروش جهنم

هر کسی برای خودش خیابانی دارد کوچه ای کافی شاپی و شاید عطری که بعد از سالها خاطراتش گلویش را چنگ میزند..

یخ فروش جهنم

ابجی صالحه پس کی میایی؟ دلم تنگ شده برات ابجی جونم برات دعا میکنم هر جا هستی سالم باشی و سلامت

یخ فروش جهنم

وقتی به هــــــــــــوای دیدنت قلـــــــــــــــب ابرها هم تند تند می تپد یاد تو مثل چیزی ... شبیه یک قطره بــــــــــــــــــاران بر لبهای خشک و ترک خورده ام لیـــــــــــــــز می خورد !!!!

یخ فروش جهنم

قول می دم وقتی که نیستی، عکستو بغل نگیرو قول می دم روزی هزار بار واسه ی اشکات نمیرم قول می دم وقتی که نیستی، پای عشق تو نسوزم قول می دم در انتظارت، چشمامو به در ندوزم می دونی که خیلی خستم می دونی دلم گرفته می دونی دوریت عذابه می دونی گریم گرفته می دونم بر نمی گردی می دونم رفتی که رفتی دروغ بود هرچی می گفتی می دونم.... همیشه تو مهربونی واسه این قلب شکسته واسه این حس غریبم که فقط دل به تو بسته بیا برگرد... .........دیگه از آخر قصه ...............................حتی یه لحظه نمونده...

صالح

سکوت کن.! بگذار بغض هایت سر بسته بماند.! گاهی سبک نشوی.! سنگین تری.!!

Morteza

✦ܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ ҉ اگـر خــבا בر בل هـای شـکستـه جـای בارב ҉ پـس چـرا بـر בستـان کـسی کـه هـزاران بـار בلـم رو شکسـت بـوسـه نـزنــم...! ҉ بـا عـرض سـلامی בوبـاره خـבمـت شمـا هـمـراهـان همیشـگی ҉ خیـلی ممنـونـم کـه تـا بـه امـروز تـنهـام نـذاشـتـیـن ҉ و بـا حضـور مهـربـون و پـرمـهـرتـون حـال و هـوایـی بـه وبـم بـخـشـیـבیـن ҉ بـلاخـره زمـانـش رسیـב کـه منـم آخـرین مـطـلـب وبـم رو آپ کنـم ҉ و اومـבم از شمـا בعـوت کـنـم کـه امـشـب از سـاعـت 20 الـی 22 ҉ بـرای خـבاحـافـظـی و وבاع بـه وبـم تـشـریـف بـیـاریـن...! ҉ اگـر نـبـوבیـن یـا خـلاصـه نـتـونـستـیـن بـه مـوقـع حـضـور پـیـבا کـنـیـن ҉ و مـوقـعـی اومـבیـن کـه مـن בیگـه رفـتـه بـوבم و نبــوבم حـلالــم کـنـیــב ҉ بـرای آخـریـن بـار مـنـو چـشـم انـتـظـار نـذاریـن...! ҉ یــا عـلـی مــבב...! ✦ܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦ܜܜܔܢ✦

یخ فروش جهنم

سیب هنوز هم شیرین است هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود